Utlysning rettet mot kunst- og kulturfeltet i 2021

Samfunnsutbytte til kunst og kulturfeltet også i 2021


Også for 2021 har styret besluttet å støtte opp om kunst og kulturfeltet. Søknadsfrist 30. juni 2021

Det kan søkes om støtte til:

  • utviklingsprosjekt (digitalisering, organisasjonsutvikling, etablering av nettverk eller samarbeidsprosjekt)
  • produksjonstilskudd (produksjonsstøtte, etablering av nettverk eller samarbeidsprosjekt)
  • Støtte til tilpasning av arrangement grunnet koronapandemien (støtte til gjennomføring av konsert, teater, utstilling hvor det må gjøres tilpasninger med hensyn til publikumsantall osv.)

Hvem kan søke:

De som kan søke er organisasjoner, selskap og stiftelser som planlegger større arrangement med økonomisk og samfunnsmessige ringvirkninger i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde(Trøndelag, Møre og Romsdal). Videre kan profesjonelle enkeltkunstnere og kunstnergrupper som er bosatt og virker i samme markedsområde søke. Enkeltkunstnere må vedlegge CV med søknaden.

Støtte til tiltak innen idrett vil ikke bli vurdert.

Prioriteringer:

Tiltak åpne for det alminnelige publikum vil bli prioritert. Det samme gjelder samarbeid mellom ulike aktører samt kvalitet, nyskaping og utvikling. Det vil bli tatt geografiske hensyn. Normalt er minimumsbeløp per tildeling 100 tusen kroner

Vedlagt følger søknadsskjema i word og pdf.

Søknadsfrist er 30.06.21 og tildeling vil skje 01.09.21.