Odd-Inge Mjøen ny leder av generalforsamlingen


Odd-Inge Mjøen ble i generalforsamlingens møte 19. mai valgt som ny leder av generalforsamlingen for to år.

Milian Myraunet fratrådte etter at maksimalt antall år i vervet var nådd. Ingegerd Eggen ble valgt som nestleder av generalforsamlingen for to år.

Odd-Inge Mjøen(Hovin) – Fylkesrådmann Trøndelag fylkeskommune

Utdanning og bakgrunn fra Forsvaret. Drevet egen gård fra 1987. Bred bakgrunn fra ulike lederroller i offentlig forvaltning bl.a. som assisterende fylkesmann i Sør-Trøndelag og fylkesrådmann i Sør-Trøndelag i 16 år. Prosjektleder og fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune fra 2016.  Styreleder og styremedlem i flere selskaper siden 1992 bl.a. tidligere lokale og regionale styrer i SpareBank 1 SMN.

Ingegerd Eggen(Verdal) – Avdelingssjef på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Har hatt ulike stillinger innen markedsføring, kommunikasjon og ledelse i samme konsern siden 1998. Styremedlem i Trøndelag Reiseliv og varamedlem i MIST. Utdannet Cand. mag fra NTNU og BI Trondheim innen språk, markedsføring og internasjonalisering.