Framtiden i våre hender på Røros fikk 10.000 kroner til jul

Mottakere 2019


Tildelingene i 2019 gikk til hovedkategoriene Bokens år og sirkulærøkonomi

  • Innen tema sirkulærøkonomi ble det innvilget støtte til følgende:
    • Trondheim Sykkelkjøkken ble tildelt 500 tusen kroner for å starte delingsbasert sykkelverksted i Trondheim. Der skal man kunne låne nødvendig verktøy, få veiledning til reparasjoner, det skal være et sosialt samlingspunkt der resirkulering, interesse for grønn mobilitet og læring er sentralt. Og et sted for resirkulering av sykler og sykkeldeler.
    • Matsentralen i Trondheim ble tildelt 2 mill. kroner til nødvendige investeringer i nye lokaler(kjølerom, fryserom, ramper osv). Matsentralen Trondheim arbeider for å redusere matsvinn og matfattigdom ved innsamling og fordeling av frisk overskuddsmat fra matbransjen til ideelle virksomheter. Arbeidet skal bidra til bedre ernæring for økonomisk og sosialt vanskeligstilte personer.
    • DNT Romsdal i Molde ble tildelt 1 mill. kroner til etablering av utstyrsbu. Turutstyr som ikke blir solgt på turbyttedagen skal leveres inn til Utstyrsbua hvor medlemmer og ikke-medlemmer av DNT Romsdal skal kunne låne utstyr.
  • Bokens år 2019 ble markert med tildeling til Trøndelag Fylkesbibliotek med 3 mill. kroner til prosjektet: Litterære pusterom – shared reading. Formålet er å øke leseaktiviteten og lesegleden blant voksne. Metoden Shared reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe for så å ha en samtale om teksten etterpå. Prosjektet går over tre år og skal dekke hele SpareBank 1 SMNs nedslagsfelt i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Oversikt over alle mottakere i 2019:

DNT Romsdal

Molde

Utstyrsbu for turutstyr

1 000 000,-

2019

Matsentralen

Trondheim

Investering i nye lokaler – kjølerom, fryserom, ramper

2 000 000,-

2019

Trondheim Sykkelkjøkken

Trondheim

Delingsbasert sykkelverksted

500 000,-

2019

Trøndelag Fylkesbibliotek

Trondheim

Litterære pusterom – shared reading

3 000 000,-

2019