Innskytervalget 2013


I perioden 11. – 18. februar ble det gjennomført innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SMN.

Følgende ble valgt:

Distrikt I(Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) fast medlem: Anne Grete Wold Olsen

Distrikt I varamedlemmer: Harald A. Lein og Elisabeth Jonassen

Distrikt II(Sør-Trøndelag og alt som ikke er positivt tatt inn i distrikt I og III) fast medlem: Espen Susegg

Distrikt II varamedlemmer: Ivar Martin Johansen og Ove Gustafsson

Distrikt III(Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane) varamedlem: Øystein Sandaa