Montasjar er et tverrkunstnerlig prosjekt der musikk, dans og film går i møte med en særegen del av den kystnære industrihistorien.

Høsten 2020 fikk MONTASJAR i Volda samfunnsutbytte!


Montasjar er et tverrkunstnerlig prosjekt! Gjennomført høsten 2021.

Montasjar er et tverrkunstnerlig prosjekt der musikk, dans og film går i møte med en særegen del av den kystnære industrihistorien.