Foredrag med filosof Henrik Syse 29. mai kl. 16.00


Tema for foredraget er moralske verdier, fred og forutsigbarhet: Verdier under press i Trumps tidsalder?

Sparebankstiftelsen SMN inviterer til foredrag mandag 29. mai 2017 kl. 16.00. Foredraget holdes på Litteraturhuset, Sellanraa Bok & Bar,Søndre gate i Trondheim og er gratis og er et åpent foredrag. Hjertelig velkommen!