Sparebankstiftelsen SMN har bidratt med 0,5 mill. kroner for å få Little Amal til Trondheim og Olavsfest 2023.

En halv million til Olavsfest og Little Amal!


Stiftelsen bidrar til at “Little Amal” kommer til Trondheim. Hun er en 3,5 meter høy dukke som symboliserer en ti år gammel flyktningjente fra Syria.

Little Amal reiser verden rundt, og leter etter sin mor som hun har kommet bort fra. Hun kommer til Trondheim under Olavsfest 2023, og det er hennes første besøk i Norden.

Olavsfest forbereder byen på å ta imot Little Amal, ved å inkludere barn og unge til å lage kunstnerisk innhold rundt en rekke større, åpne arrangement under både Olavsfest og Matfestivalen.