En halv mill. kroner tildeles Green Stock – Zero Emission Developments AS


Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Green Stock – Zero Emission Developments AS

GreenStock har utviklet digital infrastruktur for ombruk av byggematerialer og inventar. GreenStock plattformen er bransje verktøy for sirkulær økonomi i byggebransjen. Idag brukes løsningen av byggeiere som Trøndelag fylkeskommune, konsulenter, arkitekter og andre. GreenStock tilbyr en løsning som gjør at alle har mulighet til å kartlegge, planlegge, samhandle og rapportere økonomisk, miljø- og klimagevinster ved ombruk av materialer.