Søk om driftstøtte

Søknadsfrist er fredag 15. mars 2024 kl. 16.00, og tildeling vil skje innen mars 2024. Fyll ut søknaden her på nettsiden.

Dette er søknadsskjema for driftstøtte med med 1.000 kroner per medlem og maksimalt 30.000 kroner.

Det er også mulig å søke om aktivitetsstøtte med maksimalt 100.000 kroner per kor/korps.

Lykke til!